U heeft een bedrijfswebsite? Welke gegevens moet u vermelden?

Website Designer artikel

Welke gegevens vermelden op uw bedrijfswebsite?

Wanneer u een bedrijfswebsite heeft dat bent u wettelijk verplicht om een aantal gegevens te vermelden. Het vermelden van bepaalde gegevens over uw onderneming zal ook vertrouwen scheppen bij de bezoekers van uw website. Er zijn ook een aantal keurmerken of keurlabels die men aan een website kan toevoegen voor dezelfde reden. Maar deze zijn allemaal betalend. En als er voor betaald moet worden kan je je meteen de vraag stellen hoe objectief zo'n keurlabel is. Dit zou beter door de overheid geregeld worden, zij beschikken over al de gegevens via de kruispuntdatabanken of de gegevens van de nationale bank. De overheid zou een internet-tool kunnen ontwikkelen, waardoor een bedrijfswebsite BE approved kan zijn. Website designer To BE on the internet.

Slechts weinige websites zijn wettelijk in orde. Zelfs deze site is strikt genomen niet 100% in orde. Het ondernemingsnummer is het belangrijkste gegeven. Zeker in België kan men aan de hand hiervan de meeste bedrijfsgegevens terugvinden. Maar bijvoorbeeld in Nederland is dit al anders geregeld. Op termijn zal Europa waarschijnlijk zijn wil opleggen om een uniformiteit te bepalen. Op het internet gelden eerder de taalgrenzen dan de landsgrenzen.

Volgende gegevens moeten wettelijk vermeld worden.

  • Het ondernemingsnummer van het bedrijf.
  • Het BTW nummer (alhoewel dit meestal overeenkomt met uw ondernemingsnummer)
  • De naam van de onderneming of van de handelaar, de handelsnaam van de venootschap en de rechtsvorm (bvba, nv, ....)
  • De maatschappelijke zetel = het officiële adres van de onderneming
  • Contactgegevens van het bedrijf
  • voor rechtspersonen (zoals een bvba, nv,....) de RPR (rechtspersonenregister) en de bevoegde rechtbank van koophandel
  • De bankrekening van de vennootschap

bedrijfsgegevens op website

Wanneer uw website persoonlijke informatie van de bezoeker registreert zoals de IP-adressen dan moet u dit kenbaar maken aan de bezoeker wegens de wet op de privacy. De bezoeker heeft ook het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die worden opgeslagen. Als uw bedrijf vergunningen nodig heeft of dat u een gereglementeerd beroep heeft dan moet dit vermeld worden alsook het bevoegde toezichtsorgaan.

Verkoopt u online dan moet u ook volgende gegevens vermelden.

Verkoopt u B2C de prijzen van de producten; voor B2B websites is dit niet verplicht. De belangrijkste kenmerken van uw producten of van uw diensten.

Bij een online verkoop spreekt men over een verkoop op afstand. De consument heeft recht op een herroepingsrecht gedurende 14 kalenderdagen. Tijdens deze periode kan de consument afzien van de aankoop. Alleen de kosten voor het terugzenden zijn ten laste van de koper. Dit is ook logisch bij een normale verkoop in een echte winkel brengt de consument de producten ook zelf terug naar de winkel.
Er zijn een aantal uitzonderingen. Voeding kan moeilijk na 14 dagen nog worden teruggestuurd. Ook de geschreven pers, kranten en magazines zijn uitgesloten. Opgelet de handelaar moet in deze gevallen wel vermelden dat het herroepingsrecht niet van toepassing is, vergeet de handelaar dit dan mag de consument het toch terugsturen.  De correcte vermelding moet op de eerste bladzijde van de website vermeld worden. De juiste tekst is "De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien." .

Bij een B2B verkoop geldt er in principe geen herroepingsrecht, dit kan wel contractueel overeengekomen worden.

21/07/2012 Luc Siebens